תמונות

רצונות לחוד ומציאות לחוד. גרינברג (יוסי שקל)