תמונות

כספי ופארמר. "מקווה להיות דומיננטי" (מור שאולי)