תמונות

יתחבקו לפני, מה יקרה במשחק? בוטוליה ומימון (דוד פליגל, איגוד הכדור