תמונות

הסגל יושלם לפני הדד ליין? אלישע לוי (אלן שיבר)