תמונות

גודס מתדרך את ליונס בירושלים. יעבור ליוון? (קובי אליהו)