תמונות

זוכה לפרחים, מקווה לא לשמוע קללות (ארנון לוי)