תמונות

קלינגר לאחר שהורחק. צפוי לעמוד לדין (משה חרמון)