תמונות

הרגעים האחרונים כשחקן פעיל. דהן (יוסי שקל)