תמונות

האבוקות של בני סכנים גם כן לא יעברו בשתיקה (אלן שיבר)