תמונות

קורנפיין וברקת יוצאים מהפגישה (גיא בן זיו)