תמונות

הינשופים מטיילים מול מכללת ספיר (מור שאולי)