תמונות

רועי דיין עם ירון הוכנבוים באימון. לא ישחק בכל מקרה (עמית מצפה)