תמונות

האליפות בורחת. קטן, פילאבסקי וקינן (אלן שיבר)