תמונות

כך זה נגמר בפעם האחרונה שהוא היה במצב דומה (gety)