תמונות

ניסן יחזקאל זוכה לכבוד. אברהם: &" (יניב גונן)