תמונות

צבי ברוק, פרחים צילום: גדעון לוין 181 מעלות