תמונות

זנדברג, יוסי דורה ויובל אבידור (עמית מצפה)