תמונות

בחצי הראשון הם לא היו קיימים. שחקני בית"ר (אלן שיבר)