תמונות

מקל מתמתח. יצטרך לרדוף אחרי בלינלי (רועי גלדסטון)