תמונות

הילאל ביסאן סוהר כלא רימונים צילום: עזרי עמרם חדשות 2