תמונות

בתים לחג, שרון נוימן סלון מבט, צילום עמית גושר צילום: עמית גושר