תמונות

דמארי, ללה ותמוז. ינסו ללמוד מנולה (דרור רוזנפלד)