תמונות

אונס גן העיר בתל אביב, ניידת משטרה צילום: עזרי עמרם