תמונות

מאציי לאמפה. יערוך את הבכורה בצהוב (אלעד ירקון)