תמונות

ויזנייבסקי. לא הושפע מאירועי המשט (שרון קביליו)