תמונות

זידאן. לא יחזור לקבוצת נעוריו, בינתיים (gettyimages)