תמונות

בת-אל גטרר. כרטיס אחרון ללונדון (נועם עפרן)