תמונות

אושר אבו, גאל מרגוליס ודרור ניר חוגגים (יניב גונן)