תמונות

אחיות, טרור, חובלה, פלסטיניות צילום: תקשורת שב"כ