תמונות

פיגוע חומצה בשטחים צילום: כיבוי והצלה ארצי