תמונות

תומר חמד. האורחת פתחה טוב יותר (אלעד ירקון)