תמונות

ארבייטמן. נפרד מהמחנה של חיפה לטובת גנט(דרור עינב)