תמונות

אמניות מיחזור, עבודה של איילת גד צילום: איילת גד