תמונות

היכולת המצוינת לא הספיקה לזימון לנבחרת (אלן שיבר)