תמונות

מחלקה ראשונה ספטמבר 08 - שני כהן מנכל המלון