תמונות

כמעט, אבל לא מספיק. שראפובה בחוץ (gettyimages)