תמונות

ישאיר הכל על המגרש. לוזון (יועד כהן, איגוד הכדוריד)