תמונות

אליהו המצטיין מקבל חיבוק משארפ (יניב גונן)