תמונות

סמואל יבואה בין אלין טופוזאקוב וטל חן (משה חרמון)