תמונות

תיק סיכום הלוחמה הפסיכולוגית בששת הימים צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון