תמונות

קורס הסוואה לוטר פזם צילום: רוני אביב, במחנה