תמונות

דוראנט. גם הוא היה בסדר סך הכל (gettyimages)