תמונות

מכוניות בכביש ביום חורף, מכוניות,כביש,רטוב,יום צילום: