תמונות

בשיפוץ מיכל זק, ספרייה גובה צילום: אורית אלפסי