תמונות

דודו גורש עולה לכדור. הציל את עכו מספיגת שער שני (גיא בן זיו)