תמונות

ריץ´ עולה לזריקה מול סוכר וסניד. מוביל את קלעי חיפה (אמיר לוי)