תמונות

דיבאלה נפצע. בשורה מדאיגה לאלופה (gettyimages)