תמונות

טורי ספלינג אוגוסט 9 צילום: blink-news.com