תמונות

עוד ניצחון אחד ודי. מטה אשר רוצה את הצלחת (איגוד הכדורעף)