תמונות

ההצגה "מסמרות", המרכז הגאה צילום: המרכז הגאה